Εξαφανίζονται οι κάλοι για πάντα;

Όσο είναι ακόμα στην αρχή της, μια σκλήρυνση μπορεί να υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα. Αν, όμως, την αμελήσουμε και εξελιχθεί σε κάλο, τότε θα χρειαστεί τοπική χειρουργική επέμβαση (σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή) για να αφαιρεθεί από τη ρίζα.

Όσο είναι ακόμα στην αρχή της, μια σκλήρυνση μπορεί να υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα. Αν, όμως, την αμελήσουμε και εξελιχθεί σε κάλο, τότε θα χρειαστεί τοπική χειρουργική επέμβαση (σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή) για να αφαιρεθεί από τη ρίζα.

Όσο είναι ακόμα στην αρχή της, μια σκλήρυνση μπορεί να υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα. Αν, όμως, την αμελήσουμε και εξελιχθεί σε κάλο, τότε θα χρειαστεί τοπική χειρουργική επέμβαση (σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή) για να αφαιρεθεί από τη ρίζα.

Όσο είναι ακόμα στην αρχή της, μια σκλήρυνση μπορεί να υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα. Αν, όμως, την αμελήσουμε και εξελιχθεί σε κάλο, τότε θα χρειαστεί τοπική χειρουργική επέμβαση (σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή) για να αφαιρεθεί από τη ρίζα.

Όσο είναι ακόμα στην αρχή της, μια σκλήρυνση μπορεί να υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα. Αν, όμως, την αμελήσουμε και εξελιχθεί σε κάλο, τότε θα χρειαστεί τοπική χειρουργική επέμβαση (σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή) για να αφαιρεθεί από τη ρίζα.